Polityka prywatności

Oświadczenie ochrony danych osobowych

Polityka Prywatności

Serwis dostępny jest w pod adresem internetowym http://blog.noclegi.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szallas.hu zrt. z siedzibą na Węgrzech, przy Régiposta utca 9, 3525 Miskolc wpisana do rejestru przedsiębiorców przy Wojewódzki Sąd Administracyjny: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság pod numerem 05-09-022421, NIP europejski: HU26721761.

Podstawa przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.

Zastrzeżenia

Zespół serwisu Nocleg.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis Nocleg.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy osobom trzecim danych personalnych czy danych adresowych klientów lub użytkowników serwisu Nocleg.pl.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu Nocleg.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail, telefon.

W przypadku formularzy newslettera i rezerwacji, będziesz poproszony o podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Pełne korzystanie z serwisu Nocleg.pl możliwe jest po zalogowaniu i po wprowadzeniu odpowiedniego hasła zabezpieczającego przed możliwością uzyskania danych przez osoby trzecie.

Hasło wprowadzone przez użytkownika powinno być skonstruowane w sposób możliwe bezpieczny, aby wykluczyć niebezpieczeństwo jego przejęcia przez osoby nieuprawnione.

Za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu odpowiada użytkownik.

Portal Nocleg.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Każdy użytkownik, którego dane osobowe zostały udostępnione, ma prawo do ich przeglądania, aktualizowania i usuwania..

Serwis Nocleg.pl dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

Inne formularze i witryny

Użytkownicy serwisu Nocleg.pl mają możliwość udostępniania przekierowania do innych stron www. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Nocleg.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Zmiany RODO

Ze względu na zmiany RODO, przygotowaliśmy nasz Serwis na zmiany z tym związane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności naszego Serwisu Internetoego. Bez podania, wyłącznie pełnego adresu nie będziemy w stanie zrealizować Twojej rezerwacji (np. obiekt nie będzie mógł się z Tobą skontaktować). Bez podania wszystkich danych może nie dojść także do zawarcia umowy – musimy bowiem wiedzieć z kim ją zawieramy.

Każdy użytkownik Serwisu może zażądać dostępu do swoich danych osobowych. Przez żądanie rozumiemy: sprostowanie, usunięcie, jak również ograniczenie przetwarzania, a dodatkowo wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, masz także prawo do przenoszenia danych. W każdym momencie możesz przeglądać lub zmieniać swoje dane w panelu użytkownika, po zalogowaniu do własnego konta.

W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych np. w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć całkowicie lub częściowo po zalogowaniu się do Serwisu lub składając nocleg.pl stosowne oświadczenie używając adresu e-mail: info@nocleg.pl.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pomimo cofnięcia zgody możemy nadal wysyłać do Ciebie wiadomości, które zostały zamówione (np. statusy rezerwacji) lub dotyczą systemów, usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Twoich i innych Usługobiorców jest:

1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych;
2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną;
3) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. musimy przechowywać je dla celów podatkowych;
4) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią.

Kontakt

Gdy kontaktujesz się z nami w celu dokonania danych czynności, możemy ponownie wymagać przekazania nam Twoich danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia Twojej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie.

Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej Użytkownik podał, i na których przetwarzanie wyraził zgodę. Ponownie, podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują.

Właścicielem serwisu jest Szallas.hu kft., dostępny w Polsce:

Szallas.hu Kft. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedstawicielstwo w Polsce
Prosta 69,
00-838 Warszawa
tel.: +48 22 116 8296
e-mail: info@nocleg.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.